Team Pennsylvania - Jarmon/Smith

Team Pennsylvania - Jarmon/Smith

;